Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jak funkcjonuje agencja celna oraz co robią celnicy?

Odprawa celna to przebieg kontrolowania przepływu materiałów przez granice urzędowe, w czasie którego sprawdza się odpowiedniość przewożonych artykułów z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego i pobiera się opłaty celne i podatki od wartości przewożonych towarów. Odprawa celna jest wymagana we wszystkich przypadkach, kiedy towary przekraczają granicę między państwami, bez względu na sposób transportu, a też w przypadku produktów importowanych oraz eksportowanych – agencja celna. W wypadku importu towarów, odprawa celna zaczyna się od momentu, gdy towary dotrą do granicy państwa, gdzie zostaną poddane kontroli celnej.

Właściciel towaru musi pokazać wszelkie wymagane pisma, takie jak faktury, umowy i listy przewozowe, a też deklaracje celne i inne pisma wymagane przez przepisy prawa. Celnicy przetestują zgodność towarów z pismami oraz zadeklarowanymi wartościami, a następnie pobiorą opłaty celne i podatki. W wypadku, gdy towar jest zgodny z ustawami, pozostaje wydany zaświadczenie celny, a towary są uwalniane do obrotu.

W przypadku eksportu artykułów, odprawa celna zaczyna się od momentu, gdy towary są zgłoszone do odprawy celnej. Właściciel towaru musi dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak faktury, umowy i listy przewozowe, a również deklaracje celne oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa. Celnicy sprawdzą adekwatność towarów z pismami i zadeklarowanymi wartościami, a w następnej kolejności wydadzą dokument celny oraz pobiorą opłaty celne i podatki. Po tym, towary są dopuszczone do eksportu. Odprawa celna może być również wymagana w przypadku, gdy towary przemieszczają się między państwami w ramach tzw. przewozu, tzn. kiedy towary przechodzą przez jedno państwo w drodze do innego państwa.

W takim przypadku, właściciel towaru musi dostarczyć dokumenty powiązane z tranzytem, a także uzyskać wyjątkowe pozwolenie na przemieszczenie towarów przez terytorium państwa tranzytowego. Odprawy celne są ważne dla zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego, a także służą do ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją oraz nielegalnym przepływem towarów. Wymagają one od właścicieli towarów uzupełniania dużej grupy poświadczeń i respektowania precyzyjnie wskazanych procedur, co może być czasochłonne i wymagające.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY